Capacitatea de folosinţă (Art. 34 - Art. 36)

Art. 34 Noţiune


Capacitatea de folosinţă este aptitudinea persoanei de a avea drepturi şi obligaţii civile.

Art. 35 Durata capacităţii de folosinţă


Capacitatea de folosinţă începe la naşterea persoanei şi încetează odată cu moartea acesteia.

Art. 36 Drepturile copilului conceput


Drepturile copilului sunt recunoscute de la concepţiune, însă numai dacă el se naşte viu. Dispoziţiile art. 412 referitoare la timpul legal al concepţiunii sunt aplicabile.

No comments:

Post a Comment