Darea de seamă anuală (Art. 842 - Art. 845)

Art. 842 Obligaţia privind darea de seamă


Cel puţin o dată pe an administratorul îi va prezenta beneficiarului o dare de seamă a gestiunii sale.

Art. 843 Conţinutul şi auditarea dării de seamă


(1) Darea de seamă trebuie să cuprindă toate informaţiile necesare verificării exactităţii acesteia.
(2) La cererea persoanei interesate, darea de seamă poate fi auditată de către un expert independent.
(3) În cazul în care administratorul se opune auditării, persoana interesată poate să solicite instanţei judecătoreşti desemnarea unui expert independent pentru a verifica darea de seamă.

Art. 844 Darea de seamă în ipoteza în care sunt mai mulţi administratori


Dacă sunt mai mulţi administratori, aceştia vor întocmi o singură dare de seamă, cu excepţia cazului în care atribuţiile lor au fost repartizate prin lege, prin actul constitutiv sau de către instanţa judecătorească, iar această repartizare a fost respectată.

Art. 845 Examinarea registrelor


Administratorul este obligat să îi permită beneficiarului, în orice moment, examinarea registrelor şi a documentelor justificative ce au legătură cu gestiunea sa.

No comments:

Post a Comment