Dispoziţii generale (Art. 244)

Art. 244 Modurile de încetare


Persoana juridică încetează, după caz, prin constatarea ori declararea nulităţii, prin fuziune, divizare totală, transformare, dizolvare sau desfiinţare ori printr-un alt mod prevăzut de actul constitutiv sau de lege.

No comments:

Post a Comment