Dispoziţii generale (Art. 513 - Art. 515)

Art. 513 Caracterul legal al obligaţiei de întreţinere


Obligaţia de întreţinere există numai între persoanele prevăzute de lege. Ea se datorează numai dacă sunt întrunite condiţiile cerute de lege.

Art. 514 Caracterul personal al obligaţiei de întreţinere


(1) Obligaţia de întreţinere are caracter personal.
(2) Ea se stinge prin moartea debitorului sau a creditorului obligaţiei de întreţinere, dacă prin lege nu se prevede altfel.
(3) Dreptul la întreţinere nu poate fi cedat şi nu poate fi urmărit decât în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 515 Inadmisibilitatea renunţării la întreţinere


Nimeni nu poate renunţa pentru viitor la dreptul său la întreţinere.

No comments:

Post a Comment