Dispoziţii generale (Art. 567 - Art. 568)

Art. 567 Dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune


Prin accesiune, proprietarul unui bun devine proprietarul a tot ce se alipeşte cu bunul ori se încorporează în acesta, dacă legea nu prevede altfel.

Art. 568 Formele accesiunii


Accesiunea este naturală, când unirea sau încorporarea este urmarea unui eveniment natural, ori artificială, când rezultă din fapta proprietarului ori a unei alte persoane.

No comments:

Post a Comment