Dispoziţii generale (Art. 631 - Art. 633)

Art. 631 Noţiune


Dispoziţiile prezentului capitol se aplică ori de câte ori, în temeiul unui act juridic sau al altui mod de dobândire prevăzut de lege, dreptul de proprietate privată are 2 sau mai mulţi titulari.

Art. 632 Formele proprietăţii comune


(1) Formele proprietăţii comune sunt următoarele:
a) proprietatea pe cote-părţi (coproprietatea);
b) proprietatea în devălmăşie (devălmăşia).
(2) Coproprietatea poate fi obişnuită sau forţată.
(3) Coproprietatea forţată nu poate înceta prin partaj judiciar.

Art. 633 Prezumţia de coproprietate


Dacă bunul este stăpânit în comun, coproprietatea se prezumă, până la proba contrară.

No comments:

Post a Comment