Dispoziţii generale (Art. 928 - Art. 929)

Art. 928 Uzucapiunea şi dobândirea fructelor


În condiţiile prezentului capitol, posesorul poate dobândi proprietatea asupra bunului posedat sau, după caz, asupra fructelor produse de acesta.

Art. 929 Bunurile care nu pot fi uzucapate


Nu pot fi uzucapate bunurile care, înainte sau după intrarea în posesie, au fost declarate prin lege inalienabile.

No comments:

Post a Comment