Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ (Art. 381)

Art. 381 Condiţiile divorţului

În cazul prevăzut la art. 373 lit. d), desfacerea căsătoriei se pronunţă fără a se face menţiune despre culpa soţilor.

No comments:

Post a Comment