Dreptul de administrare (Art. 867 - Art. 870)

Art. 867 Constituirea dreptului de administrare


(1) Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local.
(2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) controlează modul de exercitare a dreptului de administrare.

Art. 868 Exercitarea dreptului de administrare


(1) Dreptul de administrare aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local.
(2) Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi, dacă este cazul, de actul de constituire.

Art. 869 Stingerea dreptului de administrare


Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care l-a constituit.

Art. 870 Apărarea dreptului de administrare


(1) Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului.
(2) Dispoziţiile art. 696 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

No comments:

Post a Comment