Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor (Art. 307 - Art. 311)

Art. 307 Reglementarea raporturilor personale dintre soţi


Dispoziţiile prezentului capitol se aplică raporturilor personale dintre soţi, oricare ar fi regimul lor matrimonial.

Art. 308 Luarea deciziilor de către soţi


Soţii hotărăsc de comun acord în tot ceea ce priveşte căsătoria.

Art. 309 Îndatoririle soţilor


(1) Soţii îşi datorează reciproc respect, fidelitate şi sprijin moral.
(2) Ei au îndatorirea de a locui împreună. Pentru motive temeinice, ei pot hotărî să locuiască separat.

Art. 310 Independenţa soţilor


Un soţ nu are dreptul să cenzureze corespondenţa, relaţiile sociale sau alegerea profesiei celuilalt soţ.

Art. 311 Schimbarea numelui de familie


(1) Soţii sunt obligaţi să poarte numele declarat la încheierea căsătoriei.
(2) Dacă soţii au convenit să poarte în timpul căsătoriei un nume comun şi l-au declarat potrivit dispoziţiilor art. 281, unul dintre soţi nu poate cere schimbarea acestui nume pe cale administrativă decât cu consimţământul celuilalt soţ.

No comments:

Post a Comment