Persoanele care pot fi adoptate (Art. 455 - Art. 458)

Art. 455 Vârsta adoptatului


(1) Copilul poate fi adoptat până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu.
(2) Cu toate acestea, poate fi adoptată, în condiţiile legii, şi persoana care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu, dacă a fost crescută în timpul minorităţii de către cel care doreşte să o adopte.

Art. 456 Pluralitatea de adoptaţi - fraţi şi surori


Adopţia fraţilor, indiferent de sex, de către persoane sau familii diferite se poate face numai dacă acest lucru este în interesul lor superior.

Art. 457 Interzicerea adopţiei între fraţi


Adopţia între fraţi, indiferent de sex, este interzisă.

Art. 458 Situaţia soţilor


Adopţia a 2 soţi sau foşti soţi de către acelaşi adoptator sau familie adoptatoare, precum şi adopţia între soţi sau foşti soţi sunt interzise.

No comments:

Post a Comment