Prezumţia de paternitate (Art. 414)

Art. 414 Prezumţia de paternitate


(1) Copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei.
(2) Paternitatea poate fi tăgăduită, dacă este cu neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului.

No comments:

Post a Comment