Viciile posesiei (Art. 922 - Art. 927)

Art. 922 Viciile posesiei


(1) În afara situaţiilor prevăzute de lege, nu poate produce efecte juridice decât posesia utilă.
(2) Nu este utilă posesia discontinuă, tulburată sau clandestină. Până la proba contrară, posesia este prezumată a fi utilă.

Art. 923 Discontinuitatea


Posesia este discontinuă atât timp cât posesorul o exercită cu intermitenţe anormale în raport cu natura bunului.

Art. 924 Violenţa


Posesia este tulburată atât timp cât este dobândită sau conservată prin acte de violenţă, fizică sau morală, care nu au fost provocate de o altă persoană.

Art. 925 Clandestinitatea


Posesia este clandestină, dacă se exercită astfel încât nu poate fi cunoscută.

Art. 926 Invocarea viciilor posesiei


(1) Discontinuitatea poate fi opusă posesorului de către orice persoană interesată.
(2) Numai persoana faţă de care posesia este tulburată sau clandestină poate invoca aceste vicii.

Art. 927 Încetarea viciilor posesiei


Posesia viciată devine utilă îndată ce viciul încetează.

No comments:

Post a Comment