Bunurile incorporale (Art. 2.624 - Art. 2.625)

Art. 2.624 Legea aplicabilă operelor de creaţie intelectuală


(1) Naşterea, conţinutul şi stingerea drepturilor de autor asupra unei opere de creaţie intelectuală sunt supuse legii statului unde aceasta a fost pentru întâia oară adusă la cunoştinţa publicului prin publicare, reprezentare, expunere, difuzare sau în alt mod adecvat.
(2) Operele de creaţie intelectuală nedivulgate sunt supuse legii naţionale a autorului.

Art. 2.625 Legea aplicabilă dreptului de proprietate industrială


Naşterea, conţinutul şi stingerea dreptului de proprietate industrială sunt supuse legii statului unde s-a efectuat depozitul ori înregistrarea sau unde s-a depus cererea de depozit ori de înregistrare.

No comments:

Post a Comment