Confuziunea (Art. 1.624 - Art. 1.628)

Art. 1.624 Noţiune


(1) Atunci când, în cadrul aceluiaşi raport obligaţional, calităţile de creditor şi debitor se întrunesc în aceeaşi persoană, obligaţia se stinge de drept prin confuziune.
(2) Confuziunea nu operează dacă datoria şi creanţa se găsesc în acelaşi patrimoniu, dar în mase de bunuri diferite.

Art. 1.625 Confuziunea şi ipoteca


(1) Ipoteca se stinge prin confuziunea calităţilor de creditor ipotecar şi de proprietar al bunului ipotecat.
(2) Ea renaşte dacă creditorul este evins din orice cauză independentă de el.

Art. 1.626 Fideiusiunea


Confuziunea ce operează prin reunirea calităţilor de creditor şi debitor profită fideiusorilor. Cea care operează prin reunirea calităţilor de fideiusor şi creditor ori de fideiusor şi debitor principal nu stinge obligaţia principală.

Art. 1.627 Efectele confuziunii faţă de terţi


Confuziunea nu aduce atingere drepturilor dobândite anterior de terţi în legătură cu creanţa stinsă pe această cale.

Art. 1.628 Desfiinţarea confuziunii


Dispariţia cauzei care a determinat confuziunea face să renască obligaţia cu efect retroactiv.

No comments:

Post a Comment