Contractul de schimb (Art. 1.763 - Art. 1.765)

Art. 1.763 Noţiune


Schimbul este contractul prin care fiecare dintre părţi, denumite copermutanţi, transmite sau, după caz, se obligă să transmită un bun pentru a dobândi un altul.

Art. 1.764 Aplicabilitatea dispoziţiilor de la vânzare


(1) Dispoziţiile privitoare la vânzare se aplică, în mod corespunzător, şi schimbului.
(2) Fiecare dintre părţi este considerată vânzător, în ceea ce priveşte bunul pe care îl înstrăinează, şi cumpărător, în ceea ce priveşte bunul pe care îl dobândeşte.

Art. 1.765 Cheltuielile schimbului


În lipsă de stipulaţie contrară, părţile suportă în mod egal cheltuielile pentru încheierea contractului de schimb.

No comments:

Post a Comment