Dispoziţii comune (Art. 1.020 - Art. 1.022)

Art. 1.020 Cauzele de revocare


Donaţia poate fi revocată pentru ingratitudine şi pentru neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.

Art. 1.021 Modul de operare


Revocarea pentru ingratitudine şi pentru neîndeplinirea sarcinilor nu operează de drept.

Art. 1.022 Revocarea promisiunii de donaţie


(1) Promisiunea de donaţie se revocă de drept dacă anterior executării sale se iveşte unul dintre cazurile de revocare pentru ingratitudine prevăzute la art. 1023.
(2) De asemenea, promisiunea de donaţie se revocă de drept şi atunci când, anterior executării sale, situaţia materială a promitentului s-a deteriorat într-o asemenea măsură încât executarea promisiunii a devenit excesiv de oneroasă pentru acesta ori promitentul a devenit insolvabil.

No comments:

Post a Comment