Dispoziţii comune (Art. 2.333 - Art. 2.337)

Art. 2.333 Noţiune


(1) Privilegiul este preferinţa acordată de lege unui creditor în considerarea creanţei sale.
(2) Privilegiul este indivizibil.

Art. 2.334 Opozabilitatea privilegiilor


Privilegiile sunt opozabile terţilor fără să fie necesară înscrierea lor în registrele de publicitate, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Art. 2.335 Prioritatea creanţelor privilegiate faţă de celelalte creanţe


Creditorul privilegiat este preferat celorlalţi creditori, chiar dacă drepturile acestora s-au născut ori au fost înscrise mai înainte.

Art. 2.336 Rangul privilegiilor între ele


(1) Rangul privilegiilor se stabileşte prin lege.
(2) Privilegiile reglementate în prezentul capitol sunt preferate privilegiilor create, fără indicarea rangului, prin legi speciale.

Art. 2.337 Stingerea privilegiilor


Dacă prin lege nu se prevede altfel, privilegiile se sting odată cu obligaţia garantată.

No comments:

Post a Comment