Dispoziţii generale (Art. 1.164 - Art. 1.165)

Art. 1.164 Conţinutul raportului obligaţional


Obligaţia este o legătură de drept în virtutea căreia debitorul este ţinut să procure o prestaţie creditorului, iar acesta are dreptul să obţină prestaţia datorată.

Art. 1.165 Izvoarele obligaţiilor


Obligaţiile izvorăsc din contract, act unilateral, gestiunea de afaceri, îmbogăţirea fără justă cauză, plata nedatorată, fapta ilicită, precum şi din orice alt act sau fapt de care legea leagă naşterea unei obligaţii.

No comments:

Post a Comment