Dispoziţii generale (Art. 1.324 - Art. 1.326)

Art. 1.324 Noţiune


Este unilateral actul juridic care presupune numai manifestarea de voinţă a autorului său.

Art. 1.325 Regimul juridic


Dacă prin lege nu se prevede altfel, dispoziţiile legale privitoare la contracte se aplică în mod corespunzător actelor unilaterale.

Art. 1.326 Actele unilaterale supuse comunicării


(1) Actul unilateral este supus comunicării atunci când constituie, modifică sau stinge un drept al destinatarului şi ori de câte ori informarea destinatarului este necesară potrivit naturii actului.
(2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, comunicarea se poate face în orice modalitate adecvată, după împrejurări.
(3) Actul unilateral produce efecte din momentul în care comunicarea ajunge la destinatar, chiar dacă acesta nu a luat cunoştinţă de aceasta din motive care nu îi sunt imputabile.

No comments:

Post a Comment