Dispoziţii generale (Art. 1.396 - Art. 1.398)

Art. 1.396 Categorii de obligaţii


(1) Obligaţiile pot fi pure şi simple, obligaţii simple sau afectate de modalităţi.
(2) Obligaţiile pure şi simple nu sunt susceptibile de modalităţi.

Art. 1.397 Obligaţii simple


(1) Obligaţia simplă nu este afectată de termen sau condiţie şi poate fi executată imediat, din proprie iniţiativă sau la cererea creditorului.
(2) Obligaţia este simplă, iar nu condiţională, dacă eficacitatea sau desfiinţarea ei depinde de un eveniment care, fără ca părţile să ştie, avusese deja loc în momentul în care debitorul s-a obligat sub condiţie.

Art. 1.398 Obligaţii afectate de modalităţi


Obligaţiile pot fi afectate de termen sau condiţie.

No comments:

Post a Comment