Dispoziţii generale (Art. 1.443 - Art. 1.446)

Art. 1.443 Solidaritatea dintre debitori


Obligaţia este solidară între debitori atunci când toţi sunt obligaţi la aceeaşi prestaţie, astfel încât fiecare poate să fie ţinut separat pentru întreaga obligaţie, iar executarea acesteia de către unul dintre codebitori îi liberează pe ceilalţi faţă de creditor.

Art. 1.444 Obligaţiile solidare afectate de modalităţi


Există solidaritate chiar dacă debitorii sunt obligaţi sub modalităţi diferite.

Art. 1.445 Izvoarele solidarităţii


Solidaritatea dintre debitori nu se prezumă. Ea nu există decât atunci când este stipulată expres de părţi ori este prevăzută de lege.

Art. 1.446 Prezumţie de solidaritate


Solidaritatea se prezumă între debitorii unei obligaţii contractate în exerciţiul activităţii unei întreprinderi, dacă prin lege nu se prevede altfel.

No comments:

Post a Comment