Dispoziţii generale (Art. 1.469 - Art. 1.471)

Art. 1.469 Noţiune


(1) Obligaţia se stinge prin plată atunci când prestaţia datorată este executată de bunăvoie.
(2) Plata constă în remiterea unei sume de bani sau, după caz, în executarea oricărei alte prestaţii care constituie obiectul însuşi al obligaţiei.

Art. 1.470 Temeiul plăţii


Orice plată presupune o datorie.

Art. 1.471 Plata obligaţiei naturale


Restituirea nu este admisă în privinţa obligaţiilor naturale care au fost executate de bunăvoie.

No comments:

Post a Comment