Dispoziţii generale (Art. 1.530)

Art. 1.530 Dreptul la daune-interese


Creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat şi care este consecinţa directă şi necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a obligaţiei.

No comments:

Post a Comment