Dispoziţii generale (Art. 2.144 - Art. 2.145)

Art. 2.144 Felurile împrumutului


Împrumutul este de două feluri: împrumutul de folosinţă, numit şi comodat, şi împrumutul de consumaţie.

Art. 2.145 Promisiunea de împrumut


Atunci când bunul se află în deţinerea beneficiarului, iar promitentul refuză să încheie contractul, instanţa, la cererea celeilalte părţi, poate să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract, dacă cerinţele legii pentru validitatea acestuia sunt îndeplinite.

No comments:

Post a Comment