Domeniul de aplicare [Contractul de vânzare] (Art. 1.650 - Art. 1.651)

Art. 1.650 Noţiune [Contractul de vânzare]


(1) Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preţ pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească.
(2) Poate fi, de asemenea, transmis prin vânzare un dezmembrământ al dreptului de proprietate sau orice alt drept.

Art. 1.651 Aplicarea unor reguli de la vânzare


Dispoziţiile prezentului capitol privind obligaţiile vânzătorului se aplică, în mod corespunzător, obligaţiilor înstrăinătorului în cazul oricărui alt contract având ca efect transmiterea unui drept, dacă din reglementările aplicabile acelui contract sau din cele referitoare la obligaţii în general nu rezultă altfel.

Cuvinte cheie: contractul de vanzare, vanzare, vinzare

No comments:

Post a Comment