Donaţiile făcute viitorilor soţi în vederea căsătoriei şi donaţiile între soţi (Art. 1.030 - Art. 1.033)

Art. 1.030 Caducitatea donaţiilor


Donaţiile făcute viitorilor soţi sau unuia dintre ei, sub condiţia încheierii căsătoriei, nu produc efecte în cazul în care căsătoria nu se încheie.

Art. 1.031 Revocabilitatea donaţiei între soţi


Orice donaţie încheiată între soţi este revocabilă numai în timpul căsătoriei.

Art. 1.032 Nulitatea donaţiei între soţi


Nulitatea căsătoriei atrage nulitatea relativă a donaţiei făcute soţului de rea-credinţă.

Art. 1.033 Donaţiile simulate


(1) Este lovită de nulitate orice simulaţie în care donaţia reprezintă contractul secret în scopul de a eluda revocabilitatea donaţiilor între soţi.
(2) Este prezumată persoană interpusă, până la proba contrară, orice rudă a donatarului la a cărei moştenire acesta ar avea vocaţie în momentul donaţiei şi care nu a rezultat din căsătoria cu donatorul.

No comments:

Post a Comment