Executarea ipotecilor imobiliare (Art. 2.478 - Art. 2.479)

Art. 2.478 Discuţiunea bunurilor ipotecate


Creditorul nu poate urmări în acelaşi timp vânzarea imobilelor care nu sunt ipotecate decât în cazul când bunurile care îi sunt ipotecate nu sunt suficiente pentru plata creanţei sale.

Art. 2.479 Regulile aplicabile


Urmărirea silită se face cu respectarea dispoziţiilor Codului de procedură civilă.

No comments:

Post a Comment