Încetarea contractului (Art. 1.321 - Art. 1.323)

Art. 1.321 Cauzele de încetare


Contractul încetează, în condiţiile legii, prin executare, acordul de voinţă al părţilor, denunţare unilaterală, expirarea termenului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiţiei, imposibilitate fortuită de executare, precum şi din orice alte cauze prevăzute de lege.

Art. 1.322 Efectele încetării


La încetarea contractului părţile sunt liberate de obligaţiile asumate. Ele pot fi însă ţinute la repararea prejudiciilor cauzate şi, după caz, la restituirea, în natură sau prin echivalent, a prestaţiilor primite în urma încheierii contractului.

Art. 1.323 Restituirea prestaţiilor


Restituirea prestaţiilor primite se face potrivit dispoziţiilor art. 1.635–1.649.

No comments:

Post a Comment