Jocul şi pariul (Art. 2.264 - Art. 2.266)

Art. 2.264 Lipsa dreptului la acţiune


(1) Pentru plata unei datorii născute dintr-un contract de joc sau de pariu nu există drept la acţiune.
(2) Cel care pierde nu poate să ceară restituirea plăţii făcute de bunăvoie. Cu toate acestea, se poate cere restituirea în caz de fraudă sau dacă acela care a plătit era lipsit de capacitate de exerciţiu ori avea capacitate de exerciţiu restrânsă.
(3) Datoriile născute din contractul de joc sau de pariu nu pot constitui obiect de tranzacţie, recunoaştere de datorie, compensaţie, novaţie, remitere de datorie cu sarcină ori alte asemenea acte juridice.

Art. 2.265 Competiţiile sportive


(1) Dispoziţiile art. 2.264 nu se aplică pariurilor făcute între persoanele care iau ele însele parte la curse, la jocuri de îndemânare sau la orice fel de jocuri sportive.
(2) Cu toate acestea, dacă suma pariului este excesivă, instanţa poate să respingă acţiunea sau, după caz, să reducă suma.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1), intermediarii legal autorizaţi să adune mize de la persoane care nu iau parte la joc nu pot invoca dispoziţiile art. 2.264 alin. (1) şi (3).

Art. 2.266 Jocurile şi pariurile autorizate


Jocurile şi pariurile dau loc la acţiune în justiţie numai când au fost permise de autoritatea competentă.

No comments:

Post a Comment