Liberalităţile reziduale (Art. 1.001 - Art. 1.005)

Art. 1.001 Noţiune


Dispunătorul poate stipula ca substituitul să fie gratificat cu ceea ce rămâne, la data decesului instituitului, din donaţiile sau legatele făcute în favoarea acestuia din urmă.

Art. 1.002 Dreptul de dispoziţie al instituitului


Liberalitatea reziduală nu îl împiedică pe instituit să încheie acte cu titlu oneros şi nici să reţină bunurile ori sumele obţinute în urma încheierii acestora.

Art. 1.003 Interdicţia de a dispune cu titlu gratuit


(1) Instituitul nu poate dispune prin testament de bunurile care au constituit obiectul unei liberalităţi reziduale.
(2) Dispunătorul poate interzice instituitului să dispună de bunuri prin donaţie. Cu toate acestea, atunci când este moştenitor rezervatar al dispunătorului, instituitul păstrează posibilitatea de a dispune prin acte între vii sau pentru cauză de moarte de bunurile care au constituit obiectul donaţiilor imputate asupra rezervei sale succesorale.

Art. 1.004 Independenţa patrimonială a instituitului


Instituitul nu este ţinut să dea socoteală dispunătorului ori moştenitorilor acestuia.

Art. 1.005 Aplicarea regulilor substituţiei fideicomisare


Dispoziţiile prevăzute la art. 995, art. 996 alin. (2), art. 997, 999 şi 1.000 sunt aplicabile liberalităţilor reziduale.

No comments:

Post a Comment