Vânzarea terenurilor forestiere (Art. 1.746)

Art. 1.746 Vânzarea terenurilor forestiere


Terenurile din fondul forestier aflate în proprietate privată se pot vinde cu respectarea, în ordine, a dreptului de preempţiune al coproprietarilor sau vecinilor.

No comments:

Post a Comment