Vinovăţia debitorului (Art. 1.547 - Art. 1.548)

Art. 1.547 Vinovăţia debitorului


Debitorul este ţinut să repare prejudiciul cauzat cu intenţie sau din culpă.

Art. 1.548 Prezumţia de culpă


Culpa debitorului unei obligaţii contractuale se prezumă prin simplul fapt al neexecutării.

No comments:

Post a Comment